גולדמן שירותי סיעוד - תקציר


גולדמן שרותי סיעוד  - טיפול סיעודי בבית המטופל במסגרת חוק סיעוד
חוק ביטוח סיעוד מעניק טיפול סיעודי ללא תשלום, למגיעים לגיל פרישה, הגרים בביתם ונזקקים להשגחה ו/או לעזרה בביצוע פעולות היומיום. "גולדמן שרותי סיעוד" הוסמכה ע"י הביטוח הלאומי לאספקת שירותי סיעוד לקשישים במסגרת חוק סיעוד ומספקת שירות לאלפי לקוחות

למידע נוסף ותאום פגישה עם עובד/ת סוציאלי/ת

גמלת סיעוד והתנאים לזכאות

 חוק ביטוח סיעוד, המופעל ע"י המוסד לביטוח לאומי, מעניק גמלת סיעוד לאנשים שהגיעו לגיל פרישה, הגרים בביתם או במסגרת דיור מוגן ונזקקים לעזרת אדם אחר לסיוע בביצוע פעולות היום יום ,להשגחה, או לסיוע בניהול משק הבית.

גמלת הסיעוד היא גמלת שירותים, גמלה הניתנת לזכאי כשעות טיפול בפועל.

הגמלה ממומנת על ידי הביטוח הלאומי וניתנת לזכאי באמצעות חברת סיעוד, בכדי להקל על הקשיש ומשפחתו ולאפשר לו להמשיך ולהתגורר בביתו, במסגרת הקהילה, באיכות החיים הגבוהה ביותר האפשרית. גולדמן שירותי סיעוד נמנית עם החברות המובילות, המוכרות ע"י המוסד לביטוח לאומי, לאספקת שירותי סיעוד לקשישים במסגרת חוק סיעוד, ומספקת שירות לאלפי לקוחות במרחב ירושלים והסביבה.

חמשת התנאים הקובעים את זכאות המבוטח לגמלת סיעוד:
1. על המבוטח תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה - תושב ישראל בן 65 ויותר, או תושבת ישראל בת 60 .

2. על מבקש הגמלה להתגורר בקהילה, בבית או בדיור מוגן ולא במחלקה סיעודית (מי שנמצא במוסד סיעודי או בבית אבות - מוסדות החייבים ברישוי של משרד הבריאות או משרד הרווחה - לא יהיה זכאי לגמלה).

3. מידת התלות – על מנת להיחשב זכאי לגמלת סיעוד, על המבוטח מבקש הגמלה לחוות ירידה תפקודית מסוימת, והיקף שעות הסיעוד להן יהיה זכאי יקבו בהתאם למידה בה הוא נדרש להשגחה או לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום יום (סיוע בהלבשה, רחצה, אכילה וכדומה).

4. היקף הכנסותיו של מבקש הגמלה הינו קריטריון נוסף בחישוב הזכאות לגמלה ובקביעת ההיקף שלה - על הכנסותיו של מבקש הגמלה להיות כאלה שאינן עולות על הסכומים המפורטים: 
 

מצב משפחתי

סכום ההכנסה

זכאות לגמלה

יחיד

עד 10,551 ש"ח

גמלה מלאה

יחיד

מעל 10,552 עד 15,827 ש"ח

גמלה מופחתת ב-50%

יחיד

מעל 15,827 ש"ח

אין זכאות לגמלה

זוג

עד 15,827 ש"ח

גמלה מלאה

זוג

מעל 15,828 עד 23,740 ש"ח

גמלה מופחתת ב-50%

זוג

מעל 23,740

אין זכאות לגמלה

 
5. קבלת קצבאות – המבוטח זכאי לקבל גמלת סיעוד בתנאי שאינו מקבל מביטוח לאומי כל קצבה אחרת לשירותים (נכה עבודה או נכה כללי), וכן אינו מקבל מאוצר המדינה גמלה לטיפול אישי או להשגחה.

לייעוץ של עובד/ת סוציאלי/ת בדבר זכאותכם או זכאות בני משפחתכם לקבלת גמלת סיעוד אנא פנו אלינו באזור מגוריכם.
אנשי המקצוע של "גולדמן שירותי סיעוד" עומדים לרשותכם לסיוע בכל עת
.

 

ליצירת קשר

 

הדפס
© כל הזכויות שמורות לגולדמן שירותי סיעוד