גולדמן שירותי סיעוד - תקציר


גולדמן שרותי סיעוד  - טיפול סיעודי בבית המטופל במסגרת חוק סיעוד
חוק ביטוח סיעוד מעניק טיפול סיעודי ללא תשלום, למגיעים לגיל פרישה, הגרים בביתם ונזקקים להשגחה ו/או לעזרה בביצוע פעולות היומיום. "גולדמן שרותי סיעוד" הוסמכה ע"י הביטוח הלאומי לאספקת שירותי סיעוד לקשישים במסגרת חוק סיעוד ומספקת שירות לאלפי לקוחות

למידע נוסף ותאום פגישה עם עובד/ת סוציאלי/ת

תהליך קביעת הזכאות לגמלת חוק סיעוד והיקפה

תהליך קביעת הזכאות לגמלת הסיעוד והיקפה ע"י המוסד לביטוח לאומי
 
הזכאות לגמלת הסיעוד והיקפה של הגימלה נקבעים על ידי המוסד לביטוח לאומי באמצעות בדיקה אישית הנערכת בביתו של מגיש הבקשה.
מטרת הבדיקה הינה בחינת מצבו של המבקש, מידת התלות והצורך שלו בעזרה לביצוע תפקודי היום יום.
 
הבדיקה  מתבצעת על ידי איש מקצוע (אחות, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק), שהוסמך לכך ע"י המוסד לביטוח לאומי והיא כוללת איסוף מידע על מצבו הרפואי והתפקודי של המבקש, באמצעות קבלת אישורים רפואיים, תשאול וביצוע מספר סימולציות פשוטות.  הבדיקה הינה תהליך מקצועי, אובייקטיבי ואחיד.   בהתאם לתוצאותיה נקבע אם המבקש אכן זכאי לגמלה ובאיזה היקף. 


זכאות לגמלה ברמות 1-2 ניתנת למי שנמצא בעקבות הבדיקה תלוי במידה מסוימת בסיוע הזולת, זקוק לעזרה בביצוע חלק מפעולות היום יום או מי שנמצא זקוק להשגחה. לתשומת לב – בהתאם לרמת ההכנסה יתכן ויהיה זכאי רק למחצית הגמלה.

זכאות לגמלה ברמות 3-4 ניתנות למי שנמצא בעקבות הבדיקה תלוי במידה רבה בסיוע הזולת וזקוק לעזרה בביצוע כל פעולות היום יום. לעיתים בכל שעות היממה ולפיכך יתכן וימצא זכאי גם להעסקת עובד זר. לתשומת לב – בהתאם לרמת ההכנסה יתכן ויהיה זכאי רק למחצית מהיקף הגמלה.

זכאות לגמלה 5-6 נקבעת למי שנמצא בעקבות הבדיקה תלוי במידה רבה מאוד / תלוי לחלוטין בסיוע הזולת וזקוק לעזרה בביצוע כל פעולות היום יום במהלך היום כולו או נזקק לסיוע 24 שעות ביממה. – בהתאם לרמת ההכנסה יתכן ויהיה זכאי רק למחצית מהיקף הגמלה.

רמות גמלת סיעוד

​קצבת סיעוד ברמה 1 נקבעת למי שצבר בין 2.5 ל-3 נקודות תלות בבדיקת התפקוד, והיא מקנה 5 וחצי שעות בשבוע עבור טיפול אישי בבית.

קצבת סיעוד ברמה 2 נקבעת למי שצבר בין 3.5  ל-4.5 נקודות תלות בבדיקת התפקוד והיא מקנה 10 שעות בשבוע עבור טיפול אישי בבית.

קצבת סיעוד ברמה 3 נקבעת למי שצבר בין 5 ל-6 נקודות תלות בבדיקת התפקוד, והיא מקנה 17 שעות בשבוע עבור טיפול אישי בבית. ואם מעסיקים עובד זר זכאים ל 14 שעות שבועיות.

קצבת סיעוד ברמה 4 נקבעת למי שצבר בין 6.5 ל-7.5 נקודות תלות בבדיקת התפקוד, והיא מקנה 21 שעות בשבוע עבור טיפול אישי בבית. ואם מעסיקים עובד זר זכאים ל- 18 שעות שבועיות.

קצבת סיעוד ברמה 5 נקבעת למי שצבר בין 8 ל-9 נקודות תלות בבדיקת התפקוד, והיא מקנה 26 שעות בשבוע עבור טיפול אישי בבית. ואם מעסיקים עובד זר זכאים ל- 22 שעות שבועיות.

קצבת סיעוד ברמה 6 נקבעת למי שצבר בין 9.5 ל-10.5 נקודות תלות בבדיקת התפקוד, והיא מקנה 30 שעות בשבוע עבור טיפול אישי בבית. ואם מעסיקים עובד זר זכאים ל- 26 שעות שבועיות.

לקבלת מידע נוסף בנושא תנאי הזכאות לגמלת סיעוד,
לסיוע בקבלת טפסים, סיוע במיצוי זכויות, סיוע בפתרונות גישור עד לקבלת אישור הזכאות
ובמקרים של צורך בסיוע סיעודי מיידי - אנו עומדים לרשותך. 
ליצירת קשר 

 

 

הדפס
© כל הזכויות שמורות לגולדמן שירותי סיעוד