גולדמן שירותי סיעוד - תקציר


גולדמן שרותי סיעוד  - טיפול סיעודי בבית המטופל במסגרת חוק סיעוד
חוק ביטוח סיעוד מעניק טיפול סיעודי ללא תשלום, למגיעים לגיל פרישה, הגרים בביתם ונזקקים להשגחה ו/או לעזרה בביצוע פעולות היומיום. "גולדמן שרותי סיעוד" הוסמכה ע"י הביטוח הלאומי לאספקת שירותי סיעוד לקשישים במסגרת חוק סיעוד ומספקת שירות לאלפי לקוחות

למידע נוסף ותאום פגישה עם עובד/ת סוציאלי/ת

אופן הגשת הבקשה לגמלת סיעוד

את הבקשה לקבלת גמלת סיעוד יש להגיש למוסד לביטוח לאומי.

* את טופסי הבקשה ניתן לקבל בכל סניפי הביטוח הלאומי וכן באתר האינטרנט של
   הביטוח הלאומי בכתובת www.btl.gov.il,

* לנוחותכם, ניתן לקבל את הטפסים, תוך הדרכה על אופן מילויים, בעת ביקורו של
   העובד/ת הסוציאלי של חברתנו בביתכם.

* בעת מילוי הטפסים יש לפרט את מצבו התפקודי של המבקש ואת קשייו התפקודיים.
  לטופס הבקשה יש לצרף חוות דעת מהרופא המטפל ואישורים על הכנסות.

* את טופסי התביעה, החתומים על ידי מבקש הבקשה (או נציג מטעמו
   כבן משפחה או אפוטרופוס),
 יש למסור לפקיד התביעות בביטוח הלאומי.   
   גם כאן תעמוד לרשותכם האפשרות לקבל סיוע מעובד/ת סוציאלי/ת של 
חברתנו,
   המוסמך לייצג את הקשיש ולמסור מטעמו את הבקשה בביטוח הלאומי.

* המוסד לביטוח לאומי מתחייב להשיב על הבקשה בתוך  60 יום מהראשון לחודש
   שלאחר הגשת הבקשה. לכן ממולץ להקדים במילוי והגשת הטפסים.

לקבלת פרטים נוספים, יעוץ או תאום ביקור בית של עובד/ת סוציאלי/ת מטעם חברתנו לבחינת זכאות לשירותי סיעוד במסגרת חוק ביטוח סיעוד וסיוע במיצוי זכויות ללא תשלום ניתן לפנות אלינו בסניף חברתנו הקרוב

הדפס
© כל הזכויות שמורות לגולדמן שירותי סיעוד